• hotline: 093 79 12365

yêu cầu công việc

Photoshop

Sử dụng thành thạo

Illustrator

Sử dụng thành thạo.

after effect

Sử dụng thành thạo.

adobe premiere

Sử dụng thành thạo.

adobe animate

Sử dụng thành thạo.

corel draw

Sử dụng thành thạo.

bộ phận tuyển dụng

Liên hệ để hiểu rõ hơn về công việc